KONAČNO, na jednom mestu sve što Vam je potrebno
za polaganje prijemnog ispita za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu!

Želis da na PRIJEMNI dođes opušteno i spremno da POLOŽIŠ i 
da bez stresa gledaš kako se tvoje ime pojavljuje na spisku upisanih “na budzet”?

 

 Kako priprema funkcioniše?

Ovaj program napravljen je na osnovu višegodišnjeg iskustva individualnog pripremanja đaka za polaganje prijemnog ispita na Filološkom fakultetu. Osmišljen je tako da ti pruži sva potrebna znanja i  da ti pomogne da upišeš engleski jezik na Filološkom fakultetu.

Prva faza podrazumeva 6 nedelja intenzivnog učenja. Tokom ovog perioda časovi u malim grupama će se održavati tri puta nedeljno. Na časovima ćemo obrađivati četiri oblasti koje će biti testirane na samom ispitu:

·         Grammar & Vocabulary

 ·         Reading comprehension

   ·         Listening comprehension

·         Writing

Svaki čas će biti koncipiran od predavanja, vežbi i diskusije kako bi svi polaznici imali priliku da postave pitanje i aktivno učestvuju predavanjima i temeljno savladaju svaku obrađenu celinu.

Druga faza takođe traje 6 nedelja. Tokom ovog perioda radićemo testove sa prijemnih ispita od prošlih godina, kao i druge Oxford, Macmillan i Cambridge testove na B2 nivou koji se na prijemnom očekuje. Tokom ovog perioda je akcenat na utvrđivanju stečenog znanja i razjašnjavanju eventualnih nejasnoća.

U periodu od 3 meseca, koliko ukupno traje kurs, profesor će ti biti na raspolaganju za sva eventualna pitanja i steći ćeš svo znanje koje je potrebno za uspešno polaganje prijemnog ispita.

ZAŠTO PRIPREMA U MALIM GRUPAMA?  

Odgovorno tvrdimo da je priprema u malim grupama NAJBOLJI način da se pripremite za prijemni ispit za Filološki fakultet. Iz iskustva održavanja i online i offline priprema ustanovili smo da je nivo stečenog znanja neuporedivo veći kada se pohađa kurs u malim grupama. 

Zašto? 

Zato što su online pripreme izuzetno neefikasne, kako u smislu nemogućnosti postavljanja pitanja i neposredne komunikacije sa profesorom, tako i u pogledu motivacije đaka da sami obrađuju gradivo u predviđenom roku. Gomila informacija promakne ili ostane nejasna. U radu u malim grupama možete postaviti NEOGRANIČEN broj pitanja za svaki segment kursa sve dok u potpunosti ne razjasnite eventualne nedoumice.

ZA KOGA JE OVAJ KURS? 

Ako želiš da “upadneš na budžet” a pomisao na prijemni ispit izaziva nervozu i osećaš tremu, ovaj kurs je upravo za tebe. 

Kroz kontinuirani rad tokom ovog kursa usvojićeš sva potrebna znjanja za siguran upis “na budžet”!

Ovaj kurs je za sve one koji žele da zaista nauče gradivo sa razumevanjem i savladaju sve četiri jezičke veštine:

·         Grammar & Vocabulary

·         Reading comprehension

·         Listening comprehension

·         Writing

ZA KOGA OVAJ KURS NIJE? 

Ovaj kurs NIJE za tebe ako misliš da će se nekim čudom naše znanje jednostavno preći u tvoju glavu. Treba da znaš da ćeš morati da učiš samostalno i da provežbaš sve naučeno. U suprotnom, ovaj kurs nema poente.

 

Ovaj kurs nije za tebe ako očekuješ da ćeš naučiti napamet dovoljan broj primera i pitanja sa testova sa prijemnih ispita od proteklih godina, pomoću kojih ćeš položiti prijemni ispit. Đaci koji na taj način žele da polože prijemni, dugoročno ne postižu željene rezultate.

Barton škola stranih jezika  
Pripreme za prijemni ispit na Filološkom fakultetu 

Sve na jednom mestu sve što Vam je potrebno za polaganje prijemnog ispita za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu!

 

Priključi se ekipi koja sigurno upisuje Filološki ove godine!